Kan tran forebygge korona? 

Kan tran forebygge korona? 

Forskerne ser tegn til at de som tar tran har redusert risiko for å bli smittet av koronavirus, og redusert risiko for et alvorlig sykdomsforløp dersom du skulle bli smittet.

Transtudien

Høsten 2020 startet derfor Oslo universitetssykehus et forskningsprosjekt de har kalt «Transtudien», som skal undersøke om tran virker forebyggende på koronavirus.

Transtudien har som mål å inkludere 70.000 deltakere. Dette gjør den til en av de største kliniske studier som noen gang er gjennomført i Norge. Studien er stor også i internasjonal sammenheng.

Transtudien - Foto av tran fra Arctic Superhealth helles ut i sjøen.

Forebygging

Hvis tran virkelig forebygger covid-19, vil dette åpne en helt ny måte å forebygge sykdommen på. Forskerne skal også undersøke om tran har forebyggende effekt mot andre luftveissymptomer og andre sykdommer.

Det kan god tenkes at de som tar tran hver dag også er flinkere til å beskytte seg mot sykdom på andre måter, som gjør at man reduserer risikoen for sykdom.

Kunnskapen om tran og forebygging av covid vil, uavhengig av vaksiner på markedet, forsatt være relevant.

En skje tran hver dag er en god investering i helsen din. For tran har dokumenterte helseeffekter og er godt for hjernen, hjertet og synet.

Gi tran fra Arctic Superhealth i gave. Transtudien vil gi svar på om tran kan forebygge korona

For å delta: Forebygging av covid-19 med tran – Oslo universitetssykehus(oslo-universitetssykehus.no)

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev