Produksjonsprosessen

Produksjonsprosessen

Hva er nøkkelen til tranens kvalitet?

Vi mener nøkkelen til en kvalitetsolje ligger i fremstillingsprosessen og at ferskt råstoff er en betinget grunnleggende forutsetning. Råstoff som hentes rett fra havet og inn i produksjonsprosessen kan prosesseres til oljer med høy ferskhetsgrad, lavere oksideringsgrad og være mer stabil mot oksidasjon.

Torskeleveren som oljen vår utvinnes fra skal derfor alltid komme fra fersk torsk fanget av den nære kystflåte i områdene Vesterålen, Lofoten og Senja. Fisken skal utelukkende komme fra MSC godkjente fiskerier. Marine Stewardship Council (MSC) er et miljømerke for fisk- og sjømatprodukter som garanterer at produktet kommer fra bærekraftig fiske. Dette innebærer at fisket må skje på et nivå hvor fisket kan fortsette på ubestemt tid og fiskebestanden kan forbli produktiv og sunn med minimal påvirkning på andre arter og livsmiljøer i økosystemet.

Hvorfor holder omega-3 oljen vår så høy kvalitet? 

Det er imidlertid ikke nok å ha tilgang på fisk og lever av aller ferskeste og ypperste kvalitet. Raffineringsprosessen er en særdeles viktig prosess i fremstillingen av torskeleveroljen. Her kan nemlig råstoff av ypperste kvalitet ødelegges fordi torskeleveroljen er et svært ustabilt råstoff. Oljen inneholder betydelige mengder omega-3 fettsyrer. Disse fettsyrene er de mest umettede fettsyrene man kjenner. De har derfor den egenskapen at de oksiderer eller harskner lett når de utsettes for oksygen. Oljens ustabile egenskap er imidlertid også grunnen til at den er så sunn. Blodkolesterolet påvirkes positivt av de langkjedede og flerumettede omega-3 fettsyrene i oljen og dette virker inn på helsen vår. 

Bruk av moderne teknologi i produksjonsprosessen er ikke nok

En skånsom utvinning i en lukket prosess gjør oljen mer stabil mot oksidering. Vi oppnår en olje med svært lavt vanninnhold (under 0.1%). Dette hindrer oppvekst av mikroorganismer som kan redusere kvaliteten på oljen. I fremstillingsprosessen er det moderne teknologi som sikrer skånsom behandling av råvarene, men det er den menneskelige kunnskapen og erfaringen om riktig tilpasning av antioksidanter som stabiliserer oljen. Denne prosessen krever høy grad av kompetanse og detaljkunnskap om sammensetningen i oljen. Oljen som utvinnes varierer i sammensetning som en følge av at fisken påvirkes av forholdene den lever under. Tilgang på mat, forholdene på fangsttidspunkt og vanntemperaturer påvirker torsken. Hver raffinering krever derfor nøye tilpasning av antioksidanter slik at dette tilpasses oljens sammensetning og stabiliserer denne best mulig.

Fra råstoff til ferdig tran i samme produksjonsanlegg

Hele produksjonsprosessen fra råstoff til råolje til ferdig sluttprodukt klar til tapping på flaske skjer i samme produksjonsanlegg. Dette øker detaljkunnskapen om hver produksjons særegenheter gjennom alle stegene i produksjonen og man oppnår best mulig forutsetninger for å stabilisere oljen. Færre håndteringer har en ytterligere positiv effekt på kvaliteten gjennom redusert eksponeringen av oljen for lys og luft.
I vår raffinerte, naturlige torskeleverolje foreligger omega-3 fettsyrene EPA og DHA som triglyserider slik som de gjør i levende fisk.

Sertifisering

Vår omega-3 olje er klassifisert som et kosttilskudd og reguleres dermed av matlovgivningen. Det er ingen offentlig kvalitetskontroll fra myndighetenes side og det er derfor viktig for oss at produksjonsprosessen og tapperi er HACCAP og ISO sertifisert. Det ferdige produktet blir alltid analysert av et uavhengig analyseinstitutt. Som regel vil dette i praksis være Eurofins i Tyskland.

Vår flytende omega-3 olje er Informed-Sport sertifisert. Dette er en sertifisering som gjør det tryggere for idrettsutøvere å sikre at kosttilskuddet ikke inneholder forbudte stoffer. Aktive utøvere er forpliktet til å sjekke at batchnummeret på produktet de tar er listet hos Informed-Sport. I praksis gjøres dette ved å gå inn på nettsiden til Informed-sport.com og sjekke at produktlisten inneholder tilsvarende batchnummer som på produktet. Listen for våre produkter finner du her.

Hvorfor er Norge god på produksjon?

I Norge er det lang tradisjon med å produsere torskeleverolje. Fisk og fiskeprodukter er den tredje viktigste eksportartikkelen for Norge etter olje/gass og metaller. På 1000-tallet begynte fisk å bli omsatt som handelsvare innenlands fra Nord-Norge og sørover. Rundt 1100-tallet startet eksporten av tørket torsk og sild til England. Grunnlaget for veksten i denne handelen var skreifisket i Lofoten og sildefisket i Nord-Norge*.

I tidlige tider var det fiskebøndene selv som lagde tran til egen bruk som brensel i lamper og smøring av redskap og båter. Tranproduksjonen var til å begynne med et biprodukt i forbindelse med tørrfiskproduksjon og ble brukt i malingsproduksjon og som smøremiddel i garveindustrien. Rundt 1850 kom det et gjennombrudd i produksjonsmetodene og trandamperier ble etablert av forretningsfolk. De kjøpte torskeleveren av fiskerne som råvareinnsats i produksjonen. De nye produksjonsmetodene gjorde det mulig å produsere tran i større mengder og fremstillingsprosessen gjorde produktet mer velegnet for helsefremmende konsum for befolkningen.

* Hallenstvedt, Abraham. (2018, 9. mars). Norsk Fiskerihistorie. I Store norske leksikon. Hentet 29. oktober 2018 fra https://snl.no/Norsk_fiskerihistorie.

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Gamle Ringeriksvei 1, 1369 Stabekk

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Gamle Ringeriksvei 1, 1369 Stabekk

Motta vårt nyhetsbrev