HJERNEN

HJERNEN

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA spiller en sentral rolle i hjernens oppbygning og funksjon. Disse fettsyrene er helt nødvendig for en velfungerende hjerne.

Hjernen er det organet i kroppen som inneholder mest flerumettede omega-3 fettsyrer. Fettsyrer vi ikke produserer selv, men må tilføre kroppen gjennom maten vi spiser eller som kosttilskudd.

OMEGA-3 FETTSYRENES FUNKSJON

De flerumettede, lange fettsyrene EPA og DHA er sentrale byggeklosser i hjernen og spiller en viktig rolle i de komplekse mekanismene i hjernen. Den menneskelige hjernen består hovedsakelig av fett. Fettet i hjerne brukes ikke til energi som i fettvev, men til oppbygging av nerveceller og støtteceller.

Omega-3 fettsyrene bidrar til en smidig membran og bedrer kontakten mellom nervecellene i hjernen. I omega-3 rike nerveceller går signalene raskere og nettverket av nerveceller fungerer mer effektivt. Dette har positiv innvirkning for de kognitive funksjoner som evne til å lære og hukommelsen. Lavt omega-3 nivå i kroppen er forbundet med lav kognitiv funksjon og atferdsvansker. Studier har vist at omega-3 tilskudd forbedrer leseferdigheter, minne, reaksjonstid og reduserer atferdsvansker hos barn med ADHD.

OMEGA-3 FETTSYRENE EPA OG DHA ER VIKTIG FOR HJERNENS UTVIKLING OG VEKST

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA er viktig for utvikling og vekst av hjernen. Det er spesielt tre livsfaser hvor det er nødvendig å sørge for tilstrekkelig inntak av disse fettsyrene. I utviklingsfasen hvor omega-3 fettsyrene bygges inn i hjernen i store mengder viktig og bidrar til å gjøre hjernecellene mer effektive og bedrer kommunikasjonen mellom nervecellene. Allerede under svangerskapet påvirkes oppbygningen av nervesystemet og utviklingen av hjerne av næringen fosteret får gjennom morens kosthold.

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA forbedrer de elektriske egenskapene i nervecellene og signalene mellom nervecellene spres raskere.

Hjernen fortsetter å utvikle seg gjennom hele livet og det skjer endringer i både struktur og funksjon. I tenårene er den andre utviklingsfasen, der omega-3 fettsyrene har stor betydning. I denne livsfasen endres ofte kostholdet og det er viktig å sikre tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer.  Utvikling i norsk kosthold viser at fiskekonsumet blant ungdommen går ned og ligger på et lavere nivå enn helsemyndighetenes anbefalte mengde.

Mengden fett i hjernen øker frem til 30 års alderen og avtar når vi blir eldre. Opptaket av omega-3 fettsyrene i hjernen er mindre effektive i alderdommen og det er derfor nødvendig å øke inntaket av omega-3 fettsyrene. Forsking antyder at et lavt nivå av omega-3 fettsyrer i kroppen ser ut til å være en risikofaktor for ulike demens og hukommelsesvansker.

En god hjernefunksjon krever tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet.

RIKTIG NÆRING FOR EN VELFUNGERENDE HJERNE

For en velfungerende hjerne er det viktig å ha tilgang til gode næringsstoffer og et variert kosthold, slik at man unngår næringsmangler. De fleste er kjent med at kosthold påvirker helsen vår, men kjenner muligens ikke til effekten kostholdet har på hjernen. Nervecellene i hjernen trenger et variert og sunt kosthold for å fungere optimalt. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) hevder det er tilstrekkelig dokumentert gjennom forskning at et daglig inntak på 250mg av omega-3 fettsyren DHA bidrar til hjernens normale funksjon.

TRENING BIDRAR TIL GOD HJERNEHELSE

De kjemiske reaksjonene i hjernen under fysisk aktivitet påvirker også hjernen positivt. Fysisk aktivitet er langt viktigere for hjernen enn hva man tidligere har antatt. Hjernen er vår neste store helseutfordring. Det er derfor god grunn til å prioritere en aktiv livsstil og trening i hverdagen. Les mer om hvordan hjernen påvirkes og hva som skal til her.

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev