HJERNEN

HJERNEN

Omega-3 er en viktig byggekloss i hjernen og bidrar også til smidig kommunikasjon mellom cellene, som har positiv betydning for kognitive funksjoner.

Omega-3 fettsyrene spiller en sentral rolle i hjernens oppbygning og funksjon.

Forskning viser at omega-3 fettsyrer er viktig for hjernen. En av årsakene er at hjernen benytter fettet til strukturell oppbygning. Hjernen består av mange langkjedete fettsyrer som EPA og DHA, disse fettsyrene finner vi i omega-3.

DHA er en viktig byggekloss i hjernen

Den menneskelige hjernen består hovedsakelig av fett, ca. 60 %. De flerumettede, lange fettsyrene spiller en viktig rolle i de komplekse mekanismene i hjernen. De er viktige for hjernens struktur og funksjon. DHA fettsyren er en viktig byggekloss i hjernen og viktig i oppbygningen av nervecellemembranene. Fettsyren er spesielt viktig ved utvikling og vekst av hjernen i løpet av graviditeten og de første leveårene.

DHA for kognitive funksjoner

DHA fettsyrene har en unik fleksibel struktur som er svært gunstig for hjernecellenes membran. Dette smidiggjør kommunikasjonen mellom cellene og har positiv betydning for kognitive funksjoner, som evnen til å lære, skrive, lese og hukommelse.

EPA og DHA for god hjernefunksjon

Mengden fett i hjernen øker frem til 30 års alderen og avtar når vi blir eldre. En god hjernefunksjon krever tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) hevder det er tilstrekkelig dokumentert gjennom forskning at et daglig inntak på 250mg av omega-3 fettsyren DHA bidrar til hjernens normale funksjon. Fet fisk og tran er rike kilder til disse fettsyrene.

Fysisk aktivitet

De kjemiske reaksjonene i hjernen under fysisk aktivitet påvirker også hjernen positivt. Fysisk aktivitet er langt viktigere for hjernen enn hva man tidligere har antatt. Hjernen er vår neste store helseutfordring. Det er derfor god grunn til å prioritere en aktiv livsstil og trening i hverdagen. Les mer om hvordan hjernen påvirkes og hva som skal til her.

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev