Hvorfor omega-3 er viktig for hjernen

Hvorfor omega-3 er viktig for hjernen

Hjernen er det organet i kroppen som inneholder mest omega-3 fettsyrer. Fettsyrer som er viktig for hjernen, men som vi ikke produserer selv. De må tilføres gjennom maten vi spiser eller som kosttilskudd.

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA spiller en sentral rolle i hjernens oppbygning og funksjon. Disse fettsyrene er helt nødvendige for en velfungerende hjerne.

Omega-3 fettsyrenes funksjon

De flerumettede, lange omega-3 fettsyrene EPA og DHA er sentrale byggeklosser i hjernen og spiller en viktig rolle i de komplekse mekanismene i hjernen. Den menneskelige hjernen består hovedsakelig av fett. Fettet i hjerne brukes ikke til energi som i fettvev, men til oppbygging av nerveceller og støtteceller.

Omega-3 fettsyrene bidrar til en smidig membran og bedrer kontakten mellom nervecellene i hjernen. I omega-3 rike nerveceller går signalene raskere og nettverket av nerveceller fungerer mer effektivt. Dette er positivt for kognitive funksjoner som hukommelsen og evnen til å lære. Lavt omega-3 nivå i kroppen er forbundet med lav kognitiv funksjon og atferdsvansker. Studier har vist at omega-3 tilskudd forbedrer leseferdigheter, minne, reaksjonstid og reduserer atferdsvansker hos barn med ADHD.

Jente i 5års alderen sitter og leser bok for å illustrere at omega-3 er viktig for hjernen

Omega-3 fettsyrene EPA og DHA er viktige for hjernens utvikling og vekst

Det er spesielt tre livsfaser hvor det er nødvendig å sørge for tilstrekkelig inntak av EPA og DHA fettsyrene. Allerede under svangerskapet bygges omega-3 fettsyrene inn i hjernen i store mengder. Det er derfor viktig at mors kosthold inneholder tilstrekkelige mengder omega-3 fettsyrer. Næringen fosteret får gjennom morens kosthold og senere barnet får gjennom morsmelken bidrar til optimal utvikling av hjernen. Omega-3 fettsyrene EPA og DHA forbedrer de elektriske egenskapene i nervecellene og signalene mellom nervecellene spres raskere.

Hjernen fortsetter å utvikle seg gjennom hele livet og det skjer endringer i både struktur og funksjon. Mengden fett i hjernen øker frem til 30 års alderen og avtar når vi blir eldre. I tenårene endres ofte kostholdet og det er viktig å sikre tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer. Utviklingen i norsk kosthold viser at fiskekonsumet blant ungdom går ned og ligger på et lavere nivå enn helsemyndighetenes anbefalte mengde.

En tenåringsJente sitter ved et bord og tar en skje med tran fra Arctic Superhealth

I alderdommen er opptaket av omega-3 fettsyrene i hjernen mindre effektivt og det er derfor i denne livsfasen nødvendig å øke inntaket av omega-3 fettsyrene. Forsking antyder at et lavt nivå av omega-3 fettsyrer i kroppen ser ut til å være en risikofaktor for ulike demens og hukommelsesvansker.

En god hjernefunksjon krever tilstrekkelig inntak av omega-3 fettsyrer for å sikre normal utvikling og optimal funksjon av hjernen i alle faser av livet.

Riktig næring for en velfungerende hjerne

For en velfungerende hjerne er det viktig å ha tilgang til gode næringsstoffer og et variert kosthold, slik at man unngår næringsmangler. De fleste er kjent med at kosthold påvirker helsen vår, men kjenner muligens ikke til effekten kostholdet har på hjernen. Nervecellene i hjernen trenger et variert og sunt kosthold for å fungere optimalt. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) hevder det er tilstrekkelig dokumentert gjennom forskning at et daglig inntak på 250mg av omega-3 fettsyren DHA bidrar til hjernens normale funksjon.

Foto av frokostbord med eggerøre, skinke, jordbærsyltetøy, salatblader og en flaske Arctic Omega-3 Olje som er tran som ikke smaker tran

Arctic Omega-3 olje er tran av ren skreileverolje. Den nøytrale fargen på oljen og fraværet av fiskesmak er viktige kjennetegn på god kvalitet. Arctic Omega-3 olje er en naturlig rik kilde til de viktige omega-3 fettsyrene og D-vitamin.

Trening bidrar til god hjernehelse

Foto av 2 barn og 1 voksen som sykler på en turvei i fritidsklær

De kjemiske reaksjonene i hjernen under fysisk aktivitet påvirker også hjernen positivt. Fysisk aktivitet er langt viktigere for hjernen enn hva man tidligere har antatt. Hjernen er vår neste store helseutfordring. Det er derfor god grunn til å prioritere en aktiv livsstil og trening i hverdagen. Les mer om hvordan hjernen påvirkes og hva som skal til her.

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev