Kjøpsvilkår

Avtalevilkår for Arctic Superhealth AS. Sist oppdatert 01.03.19

Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtalen

Avtalen mellom deg som kjøper og Arctic Superhealth AS som selger består av opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom oss (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene vi har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom oss og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom oss og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger (Vi)

Firmanavn: Arctic Superhealth AS

Kontaktadresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

E-post: mail@arcticsuperhealth.com

Telefon: +47 91391008/ +47 90148463

Organisasjonsnr.: 917966710MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen. (Du)

Ordrebekreftelse

Du som kjøper mottar en ordrebekreftelse fra oss på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Vi anbefaler at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med din bestilling med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, ber vi deg ta kontakt med oss så snart som mulig.

Abonnement

Vi selger også produktene på løpende abonnementsbasis med første levering på bestillingstidspunkt. Les mer om abonnementsvilkår her.

Leveranse

Vi sender våre produkter med Posten til adresser i Norge (vi kan dessverre ikke sende til Svalbard eller Jan Mayen). Legger du inn din bestilling før kl 15:30 på hverdager sendes din bestilling samme dag. Legges den inn etter kl 15:30 sendes den påfølgende arbeidsdag. Har du bestilt et abonnement vil du motta nye forsendelser i tråd med avtalt leveringsfrekvens. Din bestilling sendes som pakke til postkassen, men for enkelte mottakere med postkasser som er mindre enn postens anbefalte postkassestørrelse kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret.

Posten anbefaler at postkassen har følgende innvendige mål:
370 mm x 270 mm x 160 mm

Betaling

Betaling for produktene skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende vilkår for valgte betalingsleverandør. For tiden tilbyr vi betaling via Klarna (Klarna Bank AB) eller Vipps (Vipps AS).

Priser

Våre priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendringer vil skje minst 1 måned før prisendringen trer i kraft. Introduksjonstilbud kan kun benyttes ved førstegangs tegning av abonnement da dette er rettet mot nye kunder.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive merverdiavgift og fraktkostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Angrerett

Som kjøper kan du angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere uåpnet vare til oss selv om det ikke er noen mangel ved den. Du kan også benytte angreretten før varen er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt.

Meldingen om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema eller e-post), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss. Du skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake.

Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra din melding om bruk av angreretten. Som selger kan vi holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til du har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake.

Du som kjøper må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten benyttes.

Produktet må kunne leveres tilbake til oss i samme stand og mengde som du mottok det. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, må du dekke dette verditapet.

Reklamasjon

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

Reklamasjonsretten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter du å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du ta kontakt med oss.

Kontaktdetaljer:

E-post: mail@arcticsuperhealth.com

Telefon: +47 91391008/ +47 90148463

Frist for å melde krav ved forsinkelse

Ved forsinkelse må du rette krav til oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til oss eller kredittyter bør være skriftlig (e-post eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra oss.

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om «Reklamasjon”.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes oss eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg.

Kundeservice

Du når oss på telefon +47 913 91 008/ +47 90148463 eller du kan sende en e-post til mail@arcticsuperhealth.com.

Ansvarsbegrensninger

Følg anbefalt dosering på produktet.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Ved endring av vilkårene vil du bli varslet om dette. Slik varsel gis inntil 1 måned før endringene trer i kraft. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Konfliktløsning

Begge parter skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du som kjøper kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan begge parter skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. * Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan begge parter hver for seg, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

*Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Personopplysninger

Les om vår behandling av personopplysninger her.

Cookies/Informasjonskapsler

Les om vår bruk av cookies/informasjonskapsler her.

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev