Aktiv kropp gir god hjernehelse

Aktiv kropp gir god hjernehelse

De som lever fysisk aktive liv scorer høyere på tester som krever oppmerksomhet, hukommelse og evne til problemløsning. Fysisk aktivitet er gunstig for de kognitive funksjonene.

Bedrer stresshåndtering

Trening påvirker hjernen vår i langt større grad enn det man kanskje er klar over. Sannsynligvis er hjernen det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Aktiv kropp gir god hjernehelse.

Hjernen er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Bedre oppmerksomhet, økt hukommelse, bedre stressmestring og bedre humør er noen av de positive gevinstene hjernen får av trening. De som lever fysisk aktive liv, scorer høyere på tester som krever oppmerksomhet, hukommelse, evne til problemløsning og impulskontroll.

Den fysiske helsen vår og hvorvidt vi er fysisk aktiv eller ikke, innvirker på vår evne til å håndtere stress. Går man med forhøyede nivåer av stresshormonet kortisol over lengre tid, kan det ha negative konsekvenser for blant annet hjernens hukommelsessenter. Regelmessig trening har vist seg å senke kortisolnivåene i kroppen og fører til at man tåler stresset mye bedre.

Foto av dame som jogger ved Bogstadvannet i Oslo

Hjernens hukommelsessenter

Forskning viser at de kjemiske stoffene som skilles ut ved fysisk aktivitet styrker alle områder av hjernen. En av de viktigste tingene du kan gjøre for hjernen din er å være i aktivitet.

Det er spesielt hjernens hukommelsessenter; hippocampus, som står i særstilling når det gjelder påvirkning gjennom fysisk aktivitet.

De kjemiske forandringene som skjer i hjernen under fysisk aktivitet legger forholdene til rette for læring og hukommelse.

Riktig næring for en velfungerende hjerne

Hjernen har i likhet med kroppen behov for gode næringsstoffer for å fungere optimalt. Omega-3 er spesielt viktig for hjernen. Et næringsstoff kroppen ikke produsere selv, men som du du må tilføre kroppen via kosten eller som kosttilskudd. Det er omega-3 fettsyrene fra havet som kroppen og hjernen har behov for. De marine omega-3 fettsyrene spiller en sentral rolle i hjernens funksjon og oppbygning.

Les om omega-3 fettsyrenes rolle i hjernen her.

Forskning viser at nordmenn ikke er så flinke til å spise fisk, som vi tror. Fiskekonsumet går ned, spesielt blant de yngre. Det gjør at man går glipp av viktige næringsstoffer som omega-3 fettsyrer og D-vitamin.

Ren, naturlig tran uten transmak

Tran er en enkel og sikker måte å sørge for at kroppen får dekket behovet for de viktige omega-3 fettsyrene og D-vitamin.

Kvaliteten på tranen har stor betydning for om du oppnår de positive helsegevinstene inntak av slik olje har på kroppen. En god tran skal verken lukte eller smake fisk. Arctic Omega-3 olje er ren tran uten ekkel transmak. Tranen er laget av fersk skreileverolje uten kunstig smaks- eller søtningsstoffer, ingen smak som må kamufleres. Tranen er så god at det ikke er noe problem å ta den daglige skjeen rett før en hard treningsøkt. Du risikerer ikke sure oppstøt!

Hvor aktiv må du være?

Helsegevinsten vil avhenge av type trening og mengde trening. Myndighetenes anbefaling går ut på å komme opp i puls i ca. 30 minutter tre til fem ganger i uken. Da reduseres alderens påvirkning på hjernen, de kognitive funksjonene vedlikeholdes og risikoen for utvikling av demens reduseres.

Men, jo mer aktiv, jo bedre er det for helsen. Til et visst punkt selvfølgelig. Uansett, både kropp og hjerne nyter godt av om du prioriterer aktivitet og trening i hverdagen!

footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev