Aktiv kropp gir god hjernehelse

Aktiv kropp gir god hjernehelse

De som lever fysisk aktive liv scorer høyere på tester som krever oppmerksomhet, hukommelse og evne til problemløsning. Fysisk aktivitet er gunstig for de kognitive funksjonene.

Bedrer stresshåndtering

De fleste er kjent med at fysisk aktivitet er bra for kroppen og helsen. Trening bringer med seg en rekke umiddelbare positive helsefordeler utover det å få oss i god form. Trening påvirker hjernen vår i langt større grad enn det man kanskje er klar over. Sannsynligvis er hjernen det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. Aktiv kropp gir god hjernehelse.

Hjernen er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Bedre oppmerksomhet, økt hukommelse, bedre stressmestring og bedre humør er noen av de positive gevinstene hjernen får av trening. De som lever fysisk aktive liv, scorer høyere på tester som krever oppmerksomhet, hukommelse, evne til problemløsning og impulskontroll.

Den fysiske helsen vår og hvorvidt vi er fysisk aktiv eller ikke, innvirker på vår evne til å håndtere stress. Går man med forhøyede nivåer av stresshormonet kortisol over lengre tid, kan det ha negative konsekvenser for blant annet hjernens hukommelsessenter. Regelmessig trening har vist seg å senke kortisolnivåene i kroppen og fører til at man tåler stresset mye bedre.

Hjernens hukommelsessenter

Forskning viser at de kjemiske stoffene som skilles ut ved fysisk aktivitet styrker alle områder av hjernen. En av de viktigste tingene du kan gjøre for hjernen din er å være i aktivitet.

Det er spesielt hjernens hukommelsessenter; hippocampus, som står i særstilling når det gjelder påvirkning gjennom fysisk aktivitet.

De kjemiske forandringene som skjer i hjernen under fysisk aktivitet legger forholdene til rette for læring og hukommelse.

Alt hjelper

Helsegevinsten vil avhenge av type trening og mengde trening. Myndighetenes anbefaling går ut på å komme opp i puls i ca. 30 minutter tre til fem ganger i uken. Da reduseres alderens påvirkning på hjernen, de kognitive funksjonene vedlikeholdes og risikoen for utvikling av demens reduseres.

Men, jo mer aktiv, jo bedre er det for helsen.

Fysisk inaktivitet – global helsetrusselen

Fysisk inaktivitet er en av hovedårsakene til en rekke livsstilsrelaterte sykdommer og den største globale helsetrusselen vi har i dag. Regelmessig trening kan bidra til å forebygge sykdom og for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer.

Det er derfor svært gode grunner til å prioritere aktivitet og trening i hverdagen !

Riktig næring for en velfungerende hjerne

Hjernen har i likhet med kroppen behov for gode næringsstoffer for å fungere optimalt. Omega-3 er spesielt viktig for hjernen. Et næringsstoff kroppen ikke produsere selv, men som du du bør tilføre kroppen via kosten eller som kosttilskudd. Det er omega-3 fettsyrene fra havet som kroppen og hjernen har behov for. De marine omega-3 fettsyrene spiller en sentral rolle i hjernens funksjon og oppbygning.

Les om omega-3 fettsyrenes rolle i hjernen her.

Omega-3

Kvaliteten på omega-3 oljen har stor betydning for om du oppnår de positive helsegevinstene inntak av slik olje har på kroppen. En god omega-3 olje skal verken lukte eller smake fisk. Arctic Omega-3 olje er laget av de beste råvarene. En produksjonsprosess hvor alt foregår i et og samme sted gir en olje av så høy og god kvalitet at den kan inntas rett før en hard treningsøkt uten å risikerer oppstøt av oljen under økten.

Boks med trankapsler og flaske med flytende olje fra Arctic Superhealth
footerbilde
footerbilde
Arctic Superhealth

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

© Arctic Superhealth AS
Org. nr. 917 966 710 MVA

Telefon: +47 913 91 008
Adresse: Grini Næringspark 3, 1361 Østerås

Motta vårt nyhetsbrev